Aktualności i komunikaty

Bielsko-Biała, 06.05.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert pt : ,,ekspertyza techniczna sanitarno-higieniczna, warunków pracy i p.poż w związku ze zmianą sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. St. Maczka 73a”.

Bielsko-Biała, 19.04.2024 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: ,,ekspertyza techniczna budynku przy ul. Krasińskiego 18 w Bielsku-Białej po dokonanej przebudowie ścian z północno-wschodniej części I piętra i poddasza”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Obsługa prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej”. Szczegóły w załączniku poniżej.

Bielsko-Biała, 13.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: ,, Obsługa prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej” data składania ofert 27.03.2023

Bielsko-Biała, 10.11.2023 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej przesyła zaproszenie do składania ofert – szczegóły w załączniku poniżej


Bielsko-Biała, 10.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2023 r. w zakresie opracowania inwentaryzacji budynku przy ul. Krasińskiego 18.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.10.2023 r. w dniu 2 listopada 2023 r. Inspektorat będzie nieczynny.


Bielsko-Biała 22.09.2023 r.


Bielsko-Biała, 18.09.2023

Pismo Dyrektora GUNB ws. protokołów kominiarskich elektronicznych (jedyna formą potwierdzająca wykonanie przeglądu przewodów kominowych, który będzie miał moc prawną od dnia 18.09.2023)


23.05.2023

Zapytanie ofertowe ponowne w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku przy ul. Krasińskiego 18


Zapytanie ofertowe w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Waryńskiego 3 oraz celnej 4


Informacja od zapytania ofertowego ponownego z dnia 08.02.2023 r. ws. ekspertyzy kominiarskiej w budynku przy ul. Jesionowej 19

20.04.2023

23.03.2023

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Krańcowej 61E w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej


10.03.2023


Bielsko-Biała 02.03.2023 r.Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku przy ul. Krasińskiego 18


15.02.2023

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2023 r na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku byłego szpitala Stalownik


09.02.2023


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Powrót

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Warszawa, listopad 2022 r.


10.01.2023

Zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2022 (ponowne) w zakresie zlecenia wykonania ekspertyzy kominiarskiej budynku przy ul. Jesionowej 19 w Bielsku-Białej.


Ogłoszenie z dnia 04.01.2023 r. w sprawie konkursu na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku byłego szpitala ,,Stalownik”.


20.12.2022

KOMUNIKAT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej przypomina właścicielom obiektów budowlanych o wynikającym z art. 61 Prawa budowlanego obowiązku usuwania nawisów śnieżnych i lodowych, zwłaszcza z budynków usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych, a także kontrolowania obciążenia


28.11.2022

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy kominiarskiej budynku przy ul. Jesionowej 19 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej


16.11.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Perłowej 32 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej


16.11.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul Małopolskiej 36 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej


16.11.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Krasińskiego 18 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej


27.10.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku 11 kondygnacyjnego byłego szpitala „Stalownik” – pustostanu usytuowanego na działce nr 876/10 , obręb Mikuszowice Krakowskie przy ul. Stalowej 10 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. St. Mikołajczyka 70 A. Szczegóły w załączniku poniżej.


26.08.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 18. Szczegóły w załączniku poniżej.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Krańcowej 81 E. Szczegóły w załączniku poniżej.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 6/2022 z dnia 19.05.2022 r. tutejszy Inspektorat w dniu 17.06.2022 r. będzie nieczynny. W zamian pracownicy odpracują ten dzień w sobotę 04.06.2022 r.


Bielsko-Biała , 05.05.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Krańcowej 81 E. Szczegóły w załączniku poniżej.


Bielsko-Biała,19.04.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 3/2022 z dnia 19.04.2022 r. tutejszy Inspektorat w dniu 02.05.2022 r. będzie nieczynny. W zamian pracownicy odpracują ten dzień w sobotę 14.05.2022 r.


Bielsko-Biała , 04.04.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie oceny technicznej w sprawie wykonanych robót budowlanych związanych z przebudową rowu melioracyjnego polegającego na zarurowaniu jego odcinka na długości ok. 22 m., rurami betonowymi Ø 1000, na działce nr 200/10 obręb Komorowice Śląskie w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej.


Bielsko-Biała, 23.03.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. St. Mikołajczyka 70 A. Szczegóły w załączniku poniżej.


Bielsko-Biała, 22.03.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. St. Mikołajczyka 74 B. Szczegóły w załączniku poniżej.


Bielsko-Biała, 10.03.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Krańcowej 81E. Szczegóły w załączniku poniżej .


Bielsko-Biała, 08.02.2022 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją wykonanych robót związanych z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Jaśminowej 8 w Bielsku-Białej związaną z zasilaniem pieca gazowego znajdującego się w pomieszczeniu kuchni mieszkania I piętra w/w budynku. Szczegóły w załączniku poniżej .


Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej z dnia 3 stycznia 2021 r. w dniu 07 stycznia 2022 r. Inspektorat będzie nieczynny


Bielsko-Biała, 03.01.2022 r.

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Perłowej 32 – szczegóły w załączniku poniżej


Bielsko-Biała 31.12.2021 r.

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzanie wód opadowych z budynku mieszalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Małopolskiej 36 w Bielsku Białej. szczegóły w załączniku poniżej.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej z dnia 10 listopada 2021 r. w dniu 24 grudnia 2021 r. Inspektorat będzie nieczynny


Bielsko-Biała , Listopad 2021 r.

Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przypominam także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).


28.10.2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Perłowej 32 – szczegóły w załączniku poniżej

17.09.2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Małopolskiej 36 – szczegóły w załączniku poniżej


01.09.2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Krasińskiego 18 w Bielsku-Białej  – szczegóły w załączniku poniżej


25.06.2021 r.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczy obiektu budowlanego lub jego części wykonanego:

1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

– jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.

W takich przypadkach organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne z urzędu lub na wniosek inwestora/właściciela.

ETAP I – wniosek o przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ nadzoru budowlanego uproszczonego postępowania legalizacyjnego DRUK – PB-15 

Wniosek ten wypełniają strony ubiegające się o legalizację.

Do wniosku legalizacyjnego DRUK PB-15 należy dołączyć:

– oświadczenie wnioskodawcy/wnioskodawców o terminie zakończenia robót budowlanych odnośnie obiektu podlegającego legalizacji

– dodatkowe dokumenty świadczące o terminie zakończenie robót budowlanych odnośnie obiektu podlegającego legalizacji, np. oświadczenia o terminie zakończenie robót budowlanych minimum dwóch świadków, umowy, akty notarialne, faktury, opłaty podatku lub inne wskazujące na datę powstania obiektu.

ETAP II – postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji

Złożony jw. wniosek inicjuje wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek inwestora lub z urzędu. Organ nadzoru budowlanego zawiadamia uznane strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, następnie wyznacza wizję lokalną w terenie celem zgromadzenia wstępnego materiału dowodowego.

ETAP III – wydanie postanowienia o przedłożenie dokumentów legalizacyjnych

Po zebraniu materiału dowodowego organ nadzoru budowlanego  nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

Do dokumentów legalizacyjnych należą:

1)   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2)   geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

3)   ekspertyza techniczna*, sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

a)   nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

b)   pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

ETAP IV – sprawdzenie kompletności dokumentów

W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, po przedłożeniu przez inwestora/właściciela ww. dokumentów organ nadzoru budowlanego sprawdza:

1)   kompletność złożonych dokumentów legalizacyjnych oraz

2)   czy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych jw. organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

ETAP V – decyzja o legalizacji lub nakazie rozbiórki

Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:

1) decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:

a)  dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta oraz

b)  z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;

2) decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

a)  nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu,

b)  niewykonania, w wyznaczonym terminie obowiązku usunięcia niekompletności przedłożonych dokumentów,

c)  gdy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.


13 maja 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Małopolskiej 36  – szczegóły w załączniku poniżej


07 kwietnia 2021

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Małopolskiej 36  – szczegóły w załączniku poniżej


24 luty 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego przy ul. Małopolskiej 36  – szczegóły w załączniku poniżej

Ogłoszenie konkursu na opracowanie ekspertyzy technicznej z dnia 24.02.2021 r. ul. Małopolska 36


9 luty 2021 r.

Komunikat Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przypominam także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

Katowice, październik 2020 r.


12 stycznia 2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 74B  – szczegóły w załączniku poniżej

Ogłoszenie konkursu na opracowanie ekspertyzy technicznej z dnia 12.01.2021 r. ul. Mikołajczyka 74B


Zarządzenie nr 7/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej z dnia 11.12.2020 r. w sprawie wyznaczenie dnia wolnego od pracy w dniu 24.12.2020 r. 

Zarządzenie nr 7 z dnia 11.12.2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej


26 października 2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 17 – szczegóły w załączniku poniżej 

Konkurs na opracowanie ekspertyzy ul. Grunwaldzka


Bielsko-Biała dnia 23 października 2020 r.

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z nasilającą się epidemią koronawirusa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej wprowadza aż do odwołania dodatkowe środki ostrożności. Od 26 października 2020 r. możliwe będzie przyjmowanie mieszkańców wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym i tylko w sprawach pilnych w toczących się w Inspektoracie postępowaniach.

Wszystkie dokumenty składane do tej pory na Dzienniku Podawczym będzie można pozostawić w specjalnej skrzynce podawczej wystawionej przed wejściem do Inspektoratu przy Placu Ratuszowym 9 (Pierwsze piętro). Przypominamy równocześnie o możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, Poczty Polskiej, a także mailowo.

Za wszystkie niedogodności i utrudnienia bardzo przepraszamy i liczymy na zrozumienie.

Kontakt::

 • telefoniczny– 33 4971712 (w godzinach pracy Inspektoratu);

 • za pośrednictwem poczty e-mail: bielskobiala@pinb.pl

 • za pośrednictwem platformy ePUAP;

 • przez pocztę tradycyjną na adres: Pl. Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-Biała,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej

Maria Przybyła


POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ZAMIESZCZA KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU OGRZEWCZEGO 2020/20201

Komunikat-Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2020-MZ-64


KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii oraz przepisami wprowadzonymi w tym zakresie, od 25 maja 2020 r. w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielsko-Biała Pl. Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-Biała poniższe zasady i ograniczenia:

 • wprowadzono możliwość osobistego składania wniosków i dokumentów w PINB dla Miasta Bielska-Białej w godzinach pracy Inspektoratu, poprzez umieszczenie dokumentów w oznaczonej skrzynce podawczej (dokumenty najlepiej umieścić w zamkniętej kopercie), zlokalizowanej na korytarzu przed siedzibą Inspektoratu.

 • istnieje możliwość osobistego złożenia wniosków oraz dokumentów w godzinach otwarcia Inspektoratu

 • Przyjmowany przez pracownika Inspektoratu (w tym samym czasie) będzie tylko 1 interesant; czas trwania spotkania wynosi max. 30 min. Na umówione spotkanie należny stawić się nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczona godziną

 • w sytuacjach zwyczajnych, zalecany jest kontakt z pracownikami PINB w formie:

  • telefonicznej– 33 497 17 12 (w godzinach pracy Inspektoratu);

  • za pośrednictwem poczty e-mail: bielskobiala@pinb.pl

  • za pośrednictwem platformy ePUAP;

  • przez pocztę tradycyjną na adres: Pl. Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-Biała,

 • istnieje możliwość osobistego stawiennictwa w sprawach                           

 • i postępowaniach prowadzonych przez PINB, po wcześniejszym telefonicznym lub drogą elektroniczną uzgodnieniu konkretnego dnia oraz godziny z inspektorem prowadzącym.

 • w kontaktach z pracownikami PINB dla Miasta Bielska-Białej obowiązuje nakaz stosowania maseczek ochronnych lub innej formy zasłaniającej usta oraz nos;

 • w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, czynności kontrolne będą realizowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi oraz w zakresie ograniczonym uregulowaniami obowiązujących przepisów prawa.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska -Białej

Maria Przybyła


Bielsko-Biała, 20 maja 2020 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej

informuje:

Terminy procesowe i sądowe w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych oraz administracyjnych, których bieg, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu, rozpoczynają bieg lub biegną dalej począwszy od dnia 24 maja 2020 r.

Informacje szczegółowe:

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875).

Na mocy art. 46 pkt 20 tej ustawy uchylony został art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.), które stanowiły o wstrzymaniu rozpoczęcia bądź zawieszeniu biegu terminów, w tym terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych.

Zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art.15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Natomiast zgodnie z art. 68 ust.7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej

Maria Przybyła


Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu umożliwienia złożenia wniosków w wersji papierowej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej wystawia tzw. wrzutnię na dokumenty dla obywateli, którzy mimo wszystko preferują złożenie wniosku w wersji papierowej.

Tak utworzona wrzutnia daje możliwość przekazania komplementu dokumentów bez fizycznego kontaktu z pracownikami urzędu, natomiast potwierdzenie złożenia dokumentów nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez obywatela.

Dodatkowo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje iż, w dalszym ciągu istnieje możliwość kontaktu telefonicznego oraz za pomocą poczty elektrofonicznej.

Tel. 33 497 17 12 ,

e-mail : bielskobiala@pinb.pl,

skrzynka odbiorcza ePUAP: /pinbmb/SkrytkaESP

PINB dla Miasta Bielska-Białej


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej zamieszcza Komunikat Ślaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadodrzu Budowlanego ws. rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2

KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
NADZORU BUDOWLANEGO

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z klientami, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Robert Nowicki, podpisał w dniu 27 marca 2020 r. pismo z wytycznymi dla organów, dotyczące rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

Od teraz składanie wszelkich podań możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ułatwienia obejmują większość procedur budowlanych, w szczególności:

wydania pozwolenia na budowę,

wydania pozwolenia na rozbiórkę,

zmiany pozwolenia na budowę,

przeniesienia pozwolenia na budowę,

zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,

zgłoszenia rozbiórki,

zgłoszenia z projektem,

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

zawiadomienia o zakończeniu budowy,

wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Tak złożone podania będą podlegały uzupełnieniu braków formalnych (dostarczenie oryginałów dokumentów), na co obywatel będzie miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. Taki sposób postępowania przyśpieszy załatwienie sprawy.

W międzyczasie organy powinny dokonać analizy złożonej w formie elektronicznej dokumentacji, tak by załatwić możliwie najszybciej sprawę po dostarczeniu wymaganych oryginałów.

Zachęcamy  do wnoszenia wszelkich podań za pośrednictwem platformy ePUAP,
z wykorzystaniem funkcji „pismo ogólne”.

Elżbieta Oczkowicz

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego


KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się ,,koronawirusa”.

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2- ,,koronawirusa”oraz wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. w Polsce stanu epidemii aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, informuję Państwa o przyjętym przez PINB dla Miasta Bielska-Białej sposobie postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:

 • realizowane będą tylko kontrole w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi – w sytuacji odwołania kontroli planowych, strony zostaną poinformowane pisemnie bądź telefonicznie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,

 • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,

 • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej) – TEL. 33 497 17 12

tel. 033 497 17 12,

fax 033 497 17 13

email: bielskobiala@pinb.pl

skrzynka odbiorcza ePUAP: /pinbmb/SkrytkaESP

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej będzie informował na bieżąco.

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

MARIA PRZYBYŁA 


Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla osób powracających z Chin z północnych Włoch , Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

Oddziały zakaźne w woj. śląskim

Informacja dla Osób powracających z Chin,Północnych Włoch, Korei Południowej


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul.St. Mikołajczyka 74 B w Bielsku-Białej – termin składania ofert do 15.03.2020 r. 

Ogłoszenie ekspertyza ul. Mikołajczyka 74 B


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączeniu zamieszcza  zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa  Rady Ministrów ws. ustalenia dnia 27.12.2019 r. dniem wolnym od pracy.

zarzadzenie_nr_21_szefa_kancelarii_prezesa_rady_ministrow


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączeniu zamieszcza Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 19.09.2019 r. 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączeniu zamieszcza Zarządzenie Szefa Kancelarii Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII RADY MINISTRÓW Z DNIA 09.04.2019 r.


Protokół z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyboru oferty na obsługę prawną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej

Protokół z dnia 29.03.2019 r.


Zapytanie ofertowe na obsługę prawną PINB dla Miasta Bielska-Białej w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31.12.2020 r.  ( szczegóły w załączniku) 

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną PINB


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  dla Miasta Bielska-Białej do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym szczegóły w załączniku poniżej .

Komunikat PINB do właścicieli i zarządców obiektów


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej szczegóły w załączniku poniżej.

ekspertyza


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r., dzień 04.05.2018 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy. W związku z tym, w myśl Zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 19 kwietnia 2018r., 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

zarzadzenie_nr_9_szefa_kprm_0

zarzadzenie_nr_10_szefa_kprm


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP (źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016). Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP (źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016). Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną. Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290). KRAJOWA IZBA KOMINIARZY KRAJOWA IZBA KOMINIARZY Stowarzyszenie ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 00-844 Warszawa KRS: 0000602882, REGON: 363771963, NIP: 5272760609 www.izbakominiarzy.pl Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas, nr 10 2030 0045 1110 0000 0287 6460 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy. 4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

16.09.2016 r.


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja). Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku,budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właściciel i zarządców i użytkowników obiektów budowlanych dotyczący kontroli i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

Przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznymi estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). W szczególności dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane. Przy tym przypominam, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania (art. 62 ustawy – Prawo budowlane). Ponadto właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ustawy – Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien znajdować potwierdzenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli obowiązana jest przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego. Jednocześnie informuję, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zob. art. 91a ustawy – Prawo budowlane). Natomiast kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zob. art.93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlega ten kto nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (zob. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją złego stanu technicznego obiektów budowlanych, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

W dniu 9 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200).
Przedmiotowa ustawa w art. 43 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), polegające na uchyleniu art. 5 ust. 3-15, art. 51, art. 52, art. 55a, art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 93 pkt 11 oraz zmianie brzmienia art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 1, które dotychczas regulowały kwestie związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej.
Dodano również ust. 2b w art. 5, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne, dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej, przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.
Ze względu na uregulowanie w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków problematyki przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, uchylone zostaną: art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 62 ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3 oraz zmienione brzmienia art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt 1, 8 i 9.