Druki

UWAGA!! 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego załącza wniosek o udzielnie pozwolenia na użytkowanie.

Wniosek udzielenie pozwolenia na użytkowanie w związku z COVID 19

Wzór ma zastosowanie do spraw procedowanych w trybie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 P.B., w których standardowo wymagane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W pozostałych sprawach tj. 55 ust. 1 pkt 2 oraz 55 ust. 2 obowiązuje dotychczasowa procedura.
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY:

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE:

INNE DRUKI: