Druki

UWAGA!! 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego załącza wniosek o udzielnie pozwolenia na użytkowanie.

Wniosek udzielenie pozwolenia na użytkowanie w związku z COVID 19

Wzór ma zastosowanie do spraw procedowanych w trybie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 P.B., w których standardowo wymagane było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W pozostałych sprawach tj. 55 ust. 1 pkt 2 oraz 55 ust. 2 obowiązuje dotychczasowa procedura.
 

Zawiadomienie-o-zamierzonym-terminie-rozpoczęcia-robot

Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sprawdzeniu projektu technicznego

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

Oświadczenie kierownika budowy do zgłoszenia rozpoczęcia budowy

Oświadczenie inspektora nadzoru do zgłoszenia rozpoczęcia budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie kierownika budowy  dot. szczelności osadnika

Oświadczenie kierownika budowy o zgłoszeniu obiektu do użytkowania

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Oświadczenie o braku sprzeciwu instytucji art. 56 Pb

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (robót budowlanych, rozbiórka)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budowli

Zawiadomienie o zakończeniu budowy rurociągów, przewodów, linii i sieci

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia w/s wykonania wewnętrznej instalacji gazowej

Uzupełnienie wniosku