Koordynator do spraw dostępności

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na wszystkie organy administracji publicznej przez ustawę o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuje,że wyznaczony został koordynator do spraw dostepności.

Zgodnie z przepisami ustawy o zapewnieniu dostepności osoboim ze szczególnymi potrzebami art. 14 ust. 1 pkt.1 do zadań koordynatora będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczegolnymi potrzebami, w dostepie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej
  • przygotowanie i  koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczegolnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej
  • monitorowanie działalności Powiatowegio Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej                w zakresie zapewnienia doostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Dane kontaktowe osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostepności:

Magdalena Gancarz

adres : Pl. Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-Biała

e-mail: bielskobiala@pinb.pl
t
el.: 33 497 17 12