Obszar działań

Obszarem działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielska-Białej jest miasto Bielsko-Biała.