Praca w Inspektoracie

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej o wyniku naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego

 Inspektor Nadzoru Budowlanego_PINB wyniki naboru

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego 

Główny księgowy_PINB wyniki naboru

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

PINB_nabor_GlownyKsiegowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego

PINB_ogloszenie_o_naborze_31sierpnia2015

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  jest urzędem administracji zespolonej i podlega przepisom ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 31 maja 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późniejszymi zmianami).

Informacje o wolnych stanowiskach publikowane są w Biuletynie Służby Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w Internetowym serwisie Urzędu Służby Cywilnej http://www.usc.gov.pl